Zdjęcia z powietrza

Jedną z najogromniejszych sztuk jest film. Co więcej, jest to niesłychanie atrakcyjna oraz globalna sztuka. Zna ją każdy. Występuje wszędzie, nawet jako zdjęcia z drona. Nieskomplikowanie się na nią natknąć. Jest jednak niezbyt. Docenić wolno, że ponad sto lat. To najmłodsza ze sztuk. Nazywa się ją X Muzą. Na kształt filmu ma wpływ wiele elementów. Z jednej kwestii jest to fotografia, z drugiej – narratologia. W samym filmie istnieje wielość gatunków, rodzajów, tematyk i perspektyw, jak filmy z powietrza czy też filmy z lotu ptaka. Film jest w związku z tym polem dla różnorakich technologii filmowych. Rozmaite obrazy komplikują analizy oraz funkcjonowanie tego zbioru. Mimo krótkiego żywota film charakteryzuje się niezwykle bogatą historią. Narodziny filmu w XIX wieku przypadły również na interesujący okres w kulturze. Rozkwit i rozwój fotografii wpływały na X Muzę i towarzyszyły jej. Przełom XIX oraz XX wieku to czasy przełomu modernistycznego w kulturze europejskiej. Występowały tarcia rozmaitych kierunków na tle belle epoque. Była to niesamowicie ciekawa sytuacja kulturowa. Płaszczyzna nowoczesności umożliwiała mnogie rewolucje.

Zobacz także: