Rozwój komputerów uzależniony jest od rozwoju informatyki

W aktualnych czasach, każdego roku ogromna ilość osób, stara dostać się na studia informatyczne. Jest to spowodowane tym, że informatyka jest panujących czasach najprężniej kształtującą się dziedziną, a więc znacznie wzrasta szansa na to, że po prostu dzięki tej dziedzinie będzie możliwość znacznie lepiej żyć, ponieważ zapewni ona szczególnie dobrą pracę zawodową i da wysokie przychody finansowe. Komputery z pewnością w dzisiejszych czasach w największym zakresie oddziałują na człowieka, czego dowodem jest to, że obecnie prawie każdy posiada komputer. To przedstawia, w jak dużym stopniu informatyka przekłada się na każdego człowieka, jak również, że komputery służą nie tylko do pracy, ale także bardzo często są wspaniałą formą rozrywki, dlatego że gwarantują możliwość grania w różnorodne gry, czy korzystanie z Internetu, a więc obecnie najbardziej obleganego środka informacji na całym świecie. Komputery są uzależnione od informatyki, gdyż bez jej rozwoju nie ma możliwości, by rozwijały się poszczególne jednostki komputerowe. Tak więc informatyka jest dziedziną, którą śmiało trzeba uznać za najbardziej wpływającą na każdego człowieka, ponieważ to ona dostarcza zarówno rozrywki, wiedzy, jak i środków do codziennego życia.
słowa kluczowe: Szkoła, Informacje, Szkoła i informacje, Nauka.

Zobacz także: