pieczątki lębork

Pieczątki są komponowane najczęściej po to, aby przekazywać ważne informacje związane z prowadzoną działalnością firmową. Największą grupę zamawianych artykułów stanowią pieczątki nagłówkowe użytkowane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, lub przygotowywania listów oraz rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe muszą zawierać imię i nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci i nazwę firmy oraz dane adresowe. W wielu przypadkach umieszcza się adres siedziby firmy, adres do korespondencji czy adres witryny internetowej oraz poczty elektronicznej i telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe wykorzystane do oficjalnej korespondencji biurowej zawierają z reguły nazwę i adres siedziby firmy, niejednokrotnie także NIP i REGON. Tutaj z pewnością długopisy z grawerem są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wskazanych postępowaniach przed urzędami czy innymi przedsiębiorstwami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach służbowych dane zawierają, na ogół, wszystkie informacje o lokalizacji i możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno niemniej jednak uzupełniać je wszelakimi innymi wiadomościami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Zobacz także: