Magazyny

Temat składów to tak w samej rzeczy temat rzeka, albowiem jest ich ściśle mówiąc mnóstwo rodzajów. Wydaje się, że najważniejszy podział dotyczy magazynów otwartych oraz zamkniętych albo składów będących składami zmechanizowanymi bądź także nie, ale to tak ściśle mówiąc tylko wierzchołek góry lodowej. Co w następstwie tego jeszcze istnieje? Otóż wyróżnia się na przykład centrum logistyczne, która służą do gromadzenia towarów z rozmaitych źródeł oraz ich wyśmienitego rozdzielania, sortowania oraz kompletowania – 123 logistic. Do tego docierają na przykład składy transportowo-przeładunkowe, które są stworzone po to, aby przechowywać towary jakie zostały wyładowane z jakiegoś środka transportu oraz oczekują na przeładunek do innego. Wyróżnia się też tak zwane magazyny skupu jakie sprzyjają do przechowywania takich artykułów, które się skupuje. Do tego docierają magazyny zasobowe, inaczej przechowując zapasy dłuższy czas lub magazyny zbytu, czyli takie, które odbierają towary z różnych zakładów przemysłowych i je porządkują i dzielą i przekazuj dalej. Atrakcyjne są też magazyny hurtowe, chyba w najwyższym stopniu nam znane, ponieważ takie, które przechowują po prostu hurtowe ilości produktów.
Finanse
Ubezpieczenia dla naszej firmy
Kredyt pozabankowy
Usługi księgowe