Aktywne spędzanie czasu

Zamki są niesłychanie specyficznymi obiektami, co więcej, nie brakuje ich w naszym kraju, dlatego być może także w okolicy znajdują się rewelacyjnie zachowane tego rodzaju budowle. Turystyka to też sport. Warto niemniej jednak dokonać podziału zamków na te, które doznały doszczętnych zmarnień (na przykład w czasie potopu szwedzkiego lub w okresach działań I, II wojny światowej) oraz na te, które zachowały się po dzisiaj dzień w całkiem właściwym stanie. Jednym z najbardziej legendarnych w naszym kraju zamków niewątpliwie jest zamek królewski znajdujący się w Warszawie – sprawdź podróżowanie. Jak powszechnie wiadomo, Warszawa została doszczętnie zniszczona w czasie wojny, jednakże błyskawicznie została również odbudowana. Przykładem rychłej odbudowy jest też ów zamek. Zamek, który został zniszczony głównie w czasie działań wojennych połączonych z potopem szwedzkim jest z kolei prześliczny budynek, znajdujący się w miejscowości Ujazd (w województwie świętokrzyskim). Wypożycz pensjonaty, by to obejrzeć! Zamek w czasie wojen światowych nie doznał już poważniejszych zniszczeń, z tego względu dziś jest jednym z porządniej zachowanych zamków w kraju.

Zobacz także: