BHP Kędzierzyn – Koźle

Z trudem byłoby wyimaginować sobie harmonijne funkcjonowanie wszystkich bodaj korporacji oraz zakładów pracy bez przestrzegania rozporządzeń z obrębu bezpieczeństwa i higieny pracy – w skrócie ochrona ppoż. Żeby jednak wszyscy pracobiorcy, zarówno Ci niżsi stopniem, jak i kierownicy oraz właściciele firmy byli w stanie zapoznać je wszelkie oraz dowiedzieć się, jak wcielać je w życie, […]